Privacy Policy

Privacy Policy คือนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเว็บไซต์ ufabettersu.xyz ที่ผู้ใช้งานทุกท่านจะต้องทำความเข้าใจ เพื่อผลประโยชน์ต่อตัวผู้ใช้งานเอง โดยจะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวอะไรบ้าง ดังต่อไปนี้

Privacy Policy

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางเว็บไซต์ได้ทุ่มเทในการรักษาความเป็นส่วนตัวให้ผู้ใช้บริการทั้งหมด ทางเราจึงมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้อย่างละเอียด เกี่ยวกับการจัดเก็บ , บริการ และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

ข้อมูลที่ผู้ใช้งานส่งมาในการสมัครสมาชิก ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลการจ่ายเงิน และข้อมูลอื่น ๆ อีกมากมาย ถูกเรารวบรวมไว้ทั้งหมด

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลที่ทางเราได้รับมาจากการสมัครสมาชิก , การวางเดิมพัน , การใช้งานเว็บไซต์ ทางเราได้ใช้คุกกี้ และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ ด้วย

 • การนำข้อมูลมาใช้

ข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาทั้งหมด เราได้นำมาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ในเรื่องต่าง ๆ อาทิเช่น การตลาด , การส่งข่าวสาร , การปฏิบัติตามกฎหมาย และโปรโมชั่น

 • การแชร์ข้อมูล

ข้อมูลของผู้ใช้งาน ทางเราได้เก็บไว้เป็นความลับขั้นสูง จะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลที่สาม ยกเว้นกรณีที่ได้รับความยินยอมจากคุณ หรือจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

 • การจัดเก็บของข้อมูล

ข้อมูลของผู้ใช้งานทุกท่าน ทางเราได้จัดเก็บไว้เป็นอย่างดี ซึ่งครอบคลุมตามมาตรการรักษาความปลอดภัย และบริหารที่เหมาะสม

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

ทางเว็บไซต์ไม่รับข้อมูลของผู้ใช้งานที่อายุไม่ถึง 18 ปี ทางเราได้ตรวจสอบข้อมูลอยู่ตลอด หากค้นพบว่ามีการรวบรวมข้อมูลจากเด็กที่อายุไม่ถึง 18 ปี ทางเรามีสิทธิ์ลบข้อมูลนั้นออกทันที

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

ผู้ใช้บริการ ufabettersu.xyz มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขข้อมูล หรือต้องการลบข้อมูลส่วนตัว ถ้าคุณต้องการใช้สิทธิ์นี้ ติดต่อมาได้ที่ contact@ufabettersu.xyz

 • การปรับปรุงนโยบาย

เราสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา หากมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย ทางเราจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบผ่านทางเว็บไซต์ ufabettersu.xyz

 • การติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สามารถติดต่อเราได้ที่ contact@ufabettersu.xyz

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ได้รับการใช้งานตั้งแต่ 20 มีนาคม 2009

 • ภาษาของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เขียนเป็นภาษาไทย หากมีการแปล เวอร์ชันภาษาไทยจะเป็นเวอร์ชันที่บังคับใช้

ทาง ufabettersu.xyz สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน และแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เมื่อไรก็ตามที่เห็นสมควร